СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

Създадена: 2015-07-29 21:00:00
Обновена: 2021-12-06 17:13:23