В Областна администрация се проведе работна среща за сигурността с представители на Военна академия "Г. С. Раковски"

$model->title_bg

В Областна администрация днес се проведе работна среща на част от състава на Областния съвет по сигурност и преподаватели и обучаеми от Военната академия „Г. С. Раковски“. Ръководител на групата военни е полк. Нелко Ненов, зам.-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във висшето училище. 
Срещата беше на тема „Състояние и задачи на Областния съвет по сигурност и на щаба по изпълнение на Областния план за защита при бедствия“. Експерти от Областна администрация Стара Загора, ОД МВР, РД ПБЗН и Община Казанлък изнесоха презентации по темата. С презентация за структурата, мисията и функцията на Военно окръжие-Стара Загора участва и началникът на Окръжието полк. Димитър Матев.   
След приключване на представянията и на дискусията полк. Ненов изказа благодарност на областния управител и на участниците в срещата за интересната и полезна информация, свързана с провеждането на регионалната политика по сигурност и отбрана.  
Иван Чолаков получи от своите гости книги, посветени на военната тематика. 
 

Създадена: 2021-06-30 11:03:48
Променена: 2021-07-25 19:21:46