Върнато за ново обсъждане на Решение №470/29.06.2023 г. на Общински съвет Николаево

Върнато за ново обсъждане на Решение №470/29.06.2023 г. на Общински съвет Николаево
Създадена: 18.07.2023 08:53
Обновена: 23.09.2023 13:40