Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
Създадена: 10.06.2021 12:26
Обновена: 18.06.2024 00:09