Върнато за ново обсъждане Решение №1084/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане Решение №1084/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък
Създадена: 17.11.2023 09:08
Обновена: 18.07.2024 21:24