Върнато за ново обсъждане Решение №1084/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане Решение №1084/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък
Създадена: 17.11.2023 09:08
Обновена: 09.12.2023 01:38