Върнато за ново обсъждане Решение №1112/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане Решение №1112/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък
Създадена: 17.11.2023 09:07
Обновена: 18.07.2024 20:56