Върнато за ново обсъждане Решение №1112/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане Решение №1112/28.09.2023 г. на Общински съвет Казанлък
Създадена: 17.11.2023 09:07
Обновена: 09.12.2023 01:07