Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови

Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови
Създадена: 14.06.2021 12:58
Обновена: 17.06.2024 23:55