Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково
Създадена: 21.05.2021 12:43
Обновена: 17.06.2024 22:34