Върнато за ново обсъждане Решение №2662/27.07.2023 г. на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане Решение №2662/27.07.2023 г. на Общински съвет Стара Загора
Създадена: 11.08.2023 08:04
Обновена: 18.07.2024 20:24