Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
Създадена: 10.06.2021 12:21
Обновена: 17.06.2024 22:27