Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
Създадена: 10.06.2021 12:19
Обновена: 18.06.2024 00:12