Върнато за ново обсъждане решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан
Създадена: 13.09.2021 08:36
Обновена: 17.06.2024 23:08