Върнато за ново обсъждане решение №445/16.09.2021 г. на Общински съвет Павел баня

Върнато за ново обсъждане решение №445/16.09.2021 г. на Общински съвет Павел баня
Създадена: 22.10.2021 07:28
Обновена: 17.06.2024 23:06