Върнато за ново обсъждане Решение №478/27.07.2023 г. на Общински съвет Николаево

Върнато за ново обсъждане Решение №478/27.07.2023 г. на Общински съвет Николаево
Създадена: 11.08.2023 07:50
Обновена: 17.06.2024 23:10