Върнато за ново обсъждане Решение №479/27.07.2023 г. на Общински съвет Николаево

Върнато за ново обсъждане Решение №479/27.07.2023 г. на Общински съвет Николаево
Създадена: 11.08.2023 07:55
Обновена: 17.06.2024 22:08