Върнато за ново обсъждане Решение №551/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане Решение №551/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково
Създадена: 21.07.2023 09:00
Обновена: 18.06.2024 00:08