Върнато за ново обсъждане Решение №557/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане Решение №557/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково
Създадена: 21.07.2023 09:03
Обновена: 23.09.2023 13:55