Върнато за ново обсъждане Решение №588/29.08.2023 г. на Общински съвет Гълъбово

Върнато за ново обсъждане Решение №588/29.08.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
Създадена: 12.09.2023 12:10
Обновена: 23.09.2023 14:42