Върнато за ново обсъждане Решение №590/29.08.2023 г. на Общински съвет Гълъбово

Върнато за ново обсъждане Решение №590/29.08.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
Създадена: 12.09.2023 12:11
Обновена: 22.04.2024 19:45