Върнато за ново обсъждане Решение №611/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово

Върнато за ново обсъждане Решение №611/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
Създадена: 17.11.2023 09:11
Обновена: 08.12.2023 23:53