Върнато за ново обсъждане Решение №612/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово

Върнато за ново обсъждане Решение №612/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
Създадена: 17.11.2023 09:10
Обновена: 17.06.2024 23:49