Върнато за ново обсъждане Решение №613/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово

Върнато за ново обсъждане Решение №613/12.10.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
Създадена: 17.11.2023 09:09
Обновена: 09.12.2023 00:20