Върнато за ново обсъждане Решение №742/29.06.2023 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане Решение №742/29.06.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
Създадена: 18.07.2023 08:52
Обновена: 18.07.2024 20:39