Върнато за ново обсъждане Решение №756/27.07.2023 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане Решение №756/27.07.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
Създадена: 14.08.2023 10:37
Обновена: 23.09.2023 13:03