Върнато за ново обсъждане Решение №975/28.09.2023 г. на Общински съвет Раднево

Върнато за ново обсъждане Решение №975/28.09.2023 г. на Общински съвет Раднево
Създадена: 17.11.2023 09:04
Обновена: 17.06.2024 22:41