З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-22 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Братя Даскалови

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-22 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Братя Даскалови
Създадена: 03.11.2023 13:55
Обновена: 05.03.2024 03:39