З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-25 от 02.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-25 от 02.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Гурково
Създадена: 03.11.2023 13:57
Обновена: 05.03.2024 03:35