Започна 18-ото преброяване на населението и сградния фонд в България

Създадена: 2021-09-07 10:39:56
Обновена: 2022-10-03 04:57:00