Заповед АК-02-ЗД-29 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Мъглиж за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-29 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Мъглиж за 2019 г.
Създадена: 01.11.2019 11:03
Обновена: 22.04.2024 19:09