ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-136 от 02.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Овощник, с. Средногорово и с. Кънчево, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-136 от 02.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Овощник, с. Средногорово и с. Кънчево, община Казанлък
Създадена: 2019-12-19 14:06:02
Обновена: 2023-01-29 18:52:51