ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181 от 03.07.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Орта бозалък"”, находяща се в землището на гр. Стара Загора

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181 от 03.07.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Орта бозалък"”, находяща се в землището на гр. Стара Загора
Създадена: 2018-07-16 05:45:59
Обновена: 2023-01-29 17:34:15