ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности  находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък
Създадена: 16.10.2018 07:40
Обновена: 08.12.2023 23:55