Заповед №ДС-ЗД-282 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.457 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-282 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.457 по КККР на с. Старозагорски бани
Създадена: 15.09.2017 13:55
Обновена: 22.04.2024 18:02