ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90 от 31.07.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Глуханя"”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора

ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90 от 31.07.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Глуханя"”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора
Създадена: 2019-08-09 08:34:52
Обновена: 2023-01-29 18:48:06