Заповед № РД-ЗД-11 от 13.03.2020 г. относно мерките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID – 19 в Областна администрация Стара Загора