Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 15.03.2019 г. до 30.11.2019 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 15.03.2019 г. до 30.11.2019 г.
Създадена: 19.03.2019 12:34
Обновена: 22.04.2024 18:06