Агенции, комисии и съвети

Държавна агенция по туризъм
Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи
Държавна агенция за закрила на детето
Дирекция за национален строителен контрол
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Национална служба "Гражданска защита"
Агенция по обществени поръчки
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
Агенция за ядрено регулиране
Агенция за приватизация
Агенция за следприватизационен контрол
Национална агенция за приходите
Комисия за защита на потребителите
Българска агенция за инвестиции
Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
 
Комисия за защита от дискриминация

Регионален представител:
гр. Стара Загора 6000
ул. "Св. Троица" №152
тел/факс 042/62 21 66
GSM 0894 705 312
e-mail: starazagora.kzd@kzd.bg
Лице за контакти: Даниела Георгиева
 
Електронна страница на Комисията за защита на личните данни

1. Защита на данни в Шенгенското пространство. Вашите права.
*. Какво представлява Шенгенското пространство
*. Каквакви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)
*. Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС
*. Право на достъп до данни в НШИС
*. Срок на съхранение на данните в НШИС
*. Комисия за защита на личните данни
*. Злоупотреба със самоличност
*.Срок на съхранение на данните в НШИС при злоупотреба със самоличност
2. Права на физически лица.
 

10 години Комисията за защита на личните данни


10 години от създаването на Комисията за защита на личните данни - тук имате възможност да се запознаете отблизо с различни актуални въпроси от проблематиката на защитата на личните данни и рисковете, свързани с интернет пространството, видеонаблюдението, копирането на лична карта и Вашите права в Шенген.
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И
КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


Адрес: София 1040, ул. "Славянска" № 1
www.compensation.bg

 
 

АКО СТЕ ПОСТРАДАЛ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


Вие имате право на подпомагане и финансова компенсация по закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ     |     КРАТКА БРОШУРА

Създадена: 2019-11-17 12:18:08
Променена: 2021-07-25 18:38:19