Административен контрол

2021-12-03
Върнато за ново обсъждане решение № 502/28.10.2021 г. на Общински съвет Раднево
2021-10-22
Върнато за ново обсъждане решение №445/16.09.2021 г. на Общински съвет Павел баня
2021-09-13
Оспорено решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан
2021-09-13
Върнато за ново обсъждане решение №316 от 29.07.2021 на Общински съвет Чирпан
2021-06-30
Върнато за ново обсъждане решение №407 от 17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево
2021-06-14
Върнато за ново обсъждане решение № 201 от 31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови
2021-06-14
Оспорено решение №1037 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
2021-06-10
Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
2021-06-10
Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
2021-06-10
Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж
2021-05-21
Върнато за ново обсъждане решение №251 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково
2021-05-21
Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково