Административен контрол

12.09.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №590/29.08.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
12.09.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №588/29.08.2023 г. на Общински съвет Гълъбово
04.09.2023
Заповед за оспорване на Решение №756/27.07.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
04.09.2023
Оспорено Решение №2662/27.07.2023 г. на Общински съвет Стара Загора
14.08.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №756/27.07.2023 г. на Общински съвет Мъглиж
11.08.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №2662/27.07.2023 г. на Общински съвет Стара Загора
11.08.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №479/27.07.2023 г. на Общински съвет Николаево
11.08.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №478/27.07.2023 г. на Общински съвет Николаево
21.07.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №557/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково
21.07.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №551/30.06.2023 г. на Общински съвет Гурково
18.07.2023
Върнато за ново обсъждане на Решение №470/29.06.2023 г. на Общински съвет Николаево
18.07.2023
Върнато за ново обсъждане Решение №742/29.06.2023 г. на Общински съвет Мъглиж