Административен контрол

2023-02-15
Върнато за ново обсъждане решение №572 от 31.01.2023 г. на Общински съвет Чирпан
2022-12-09
Върнато за ново обсъждане решение №828 от 24.11.2022 г. на Общински съвет Казанлък
2022-12-05
Върнато решение № 319 от 17.11.2022 г. на Общински съвет Опан
2022-12-05
Върнато решение № 317 от 17.11.2022 г. на Общински съвет Опан
2022-11-16
Върнато за ново обсъждане решение №419 от 26.10.2022 г. на Общински съвет Гълъбово
2022-11-16
Върнато за ново обсъждане решение №383 от 28.09.2022 г. на Общински съвет Гълъбово
2022-11-16
Върнато за ново обсъждане решение №382 от 28.09.2022 г. на Общински съвет Гълъбово
2022-11-16
Върнато за ново обсъждане решение №452 от 28.10.2021 г. на Общински съвет Гурково
2022-09-20
Оспорено решение №1928 от 05.09.2021 г. на Общински съвет Стара Загора
2022-09-13
Върнато за ново обсъждане решение №470 от 30.06.2022 г. на Общински съвет Чирпан
2022-05-26
Оспорено решение №420 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Чирпан
2022-05-26
Оспорено решение № 232 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан