Административен контрол

2022-05-26
Оспорено решение №420 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Чирпан
2022-05-26
Оспорено решение № 232 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
2022-05-26
Оспорено решение № 226 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
2022-04-28
Върнато за ново обсъждане решение №437 от 12.04.2022 г. на Общински съвет Чирпан
2022-04-28
Върнато за ново обсъждане решение №643 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Казанлък
2022-04-27
Върнато за ново обсъждане решение №420 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Чирпан
2022-04-13
Върнато решение № 226 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
2022-04-13
Върнато решение № 232 от 30.03.2022 г. на Общински съвет Опан
2022-03-11
Оспорено решение №528 от 27.01.2022 г. на Общински съвет Павел баня
2022-02-11
Върнато за ново обсъждане решение №528/27.01.2022 г. на Общински съвет Павел баня
2021-12-03
Върнато за ново обсъждане решение № 502/28.10.2021 г. на Общински съвет Раднево
2021-10-22
Върнато за ново обсъждане решение №445/16.09.2021 г. на Общински съвет Павел баня