Административен контрол

17.04.2024
Оспорено решение №310/28.03.2024 г. на Общински съвет Стара Загора
17.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №72/01.03.2024 г. на Общински съвет Чирпан
17.04.2024
Върнато за ново обсъджане Решение №32/30.01.2024 г. на Общински съвет Николаево
17.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №111/29.03.2024 г. на Общински съвет Казанлък
16.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №96 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Раднево
16.04.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №92 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Раднево
15.03.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №188/29.02.2024 г. на Общински съвет Стара Загора
29.02.2024
Върнати за ново обсъждане Решение №68 по т.2 и Решение №69 на Общински съвет Мъглиж
04.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №14/22.12.2023 г. на Общински съвет Казанлък
04.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №43/20.12.2023 г., в частта му по т.2 на Общински съвет Мъглиж
03.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №12/30.11.2023 г. на Общински съвет Братя Даскалови
03.01.2024
Върнато за ново обсъждане Решение №11/30.11.2023 г. на Общински съвет Братя Даскалови