Конкурси

2022-05-04
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"
2022-03-31
Протокол на допуснатите кандидати до интервю за длъжността Старши експерт "Регионално развитие"
2022-03-22
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт "Регионално развитие"
2022-03-01
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"
2017-11-30
Протокол с окончателно класиране на допуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост”
2017-11-30
Протокол с окончателно класиране на допуснатите кандидати за длъжността младши експерт „Регионално развитие и административен контрол”
2017-11-16
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ  “АКРРДС”
2017-11-16
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ “АКРРДС”
2017-11-15
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора
2017-11-15
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора
2017-10-30
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ"
2017-10-30
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ"