Планове и стратегии

19.06.2023
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2023 – 2024)
29.07.2022
СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030)
15.04.2021
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2021 – 2022)
13.02.2020
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г.
13.02.2020
МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
05.02.2020
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2019 – 2020)
17.01.2018
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
02.10.2017
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА (2017 – 2018)
10.08.2017
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2014-2020
16.03.2016
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.
12.11.2013
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2012-2020г.
11.04.2013
ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ