Институции в област Стара Загора

Административен съд - Стара Загора

Районен съд - Стара Загора

Окръжен съд - Стара Загора

Дирекция "Бюро по труда" - Стара Загора

Областна дирекция на МВР- Стара Загора

Регионален инпекторат по образованието - Стара Загора

Национална здравноосигурителна каса

Областна дирекция “Земеделие“ - Стара Загора

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Стара Загора

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

Тракийски университет - Стара Загора

Регионален исторически музей - Стара Загора

Библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора

 

Библиотека "Родина" - Стара Загора

 
 

ПРОЕКТ НА БИБЛИОТЕКА "РОДИНА"

 

Старозагорска е-памет

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ     |     КРАТКА БРОШУРА     |     150 ВОЕННИ ПАМЕТНИКА

Създадена: 2019-11-17 12:27:29
Променена: 2021-07-25 19:40:07