Търгове

2023-03-23
Заповед №ДС-ЗД-26 от 17.03.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 68850.501.9977.3.29, гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ №9, вх. Б, ет. 1, ап. 29
2023-03-22
Заповед №ДС-ЗД-25 от 16.03.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 68850.514.366.2.56, гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” №47, вх. А, ет. 6, ап. 35а
2023-03-15
Заповед №ДС-ЗД-22 от 08.03.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.504.91.4.17, гр. Казанлък, , бул. „Княз Александър Батенберг“ №7, вх. Б, ет. 3, ап. 17
2023-03-07
Заповед №ДС-ЗД-19 от 27.02.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.505.115.1.90, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №43, вх. Д, ет. 1, ап. 90
2023-03-07
Заповед №ДС-ЗД-18 от 27.02.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.505.61.1.81, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ бл. 48, вх. Д, ет. 6, ап. 81
2023-03-02
Тръжна процедура №577 – публикувана на 28.02.2023 г. на Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол
2023-02-16
Заповед №ДС-ЗД-14 от 14.02.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.505.85.1.36, гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ №47, вх. В, ет. 1, ап. 36
2023-02-07
Заповед №ДС-ЗД-9 от 02.02.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 68850.521.176.2.64, гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” 5, вх. А, ет. 7, ап. 62
2022-12-14
Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 4747 кв. м
2022-12-14
Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 601 кв. м
2015-07-20
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.