Заповеди

08.07.2024
Заповед за забрана за обработване на пасища със селскостопанска техника ежедневно след 10.00 часа за периода от 08.07.2024 г. до 30.09.2024 г.
08.03.2024
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 05.03.2024 г. до 30.11.2024 г.
11.12.2023
Заповед за забрана на достъпа до дом-паметника на връх Бузлуджа
06.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-32 от 06.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел Баня
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-30 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Раднево
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-29 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Павел баня
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-27 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Опан
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Казанлък
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-31 от 03.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Гълъбово
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-21 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Чирпан
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-24 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Стара Загора
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-26 от 02.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Николаево