Проекти

2013-07-21
Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност"
2011-12-11
ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
2011-05-31
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2011-03-01
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА 2010 – 2011г.
2011-03-01
Приключили проекти на Областна администрация Стара Загора
2010-09-19
Проект 10-16-24/ 11.06.2012 г. – „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”
2009-10-26
Проект за обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници
2008-08-28
Проект “Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на Център за деца в риск, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
2008-08-25
Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб” отваря врати през месец октомври