Проекти

21.07.2013
Проект № ЦА 12-22-7/ 31.05.2013г. с наименование "Чрез обучение към компетентност и ефективност"
11.12.2011
ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
31.05.2011
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
01.03.2011
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА 2010 – 2011г.
01.03.2011
Приключили проекти на Областна администрация Стара Загора
19.09.2010
Проект 10-16-24/ 11.06.2012 г. – „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”
26.10.2009
Проект за обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници
28.08.2008
Проект “Грижа и подкрепа за теб” – изграждане на Център за деца в риск, финансиран от Европейския съюз по програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
25.08.2008
Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб” отваря врати през месец октомври